Siirry pääsisältöön
""

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjaushankkeelle myönnettiin poikkeamispäätös asemakaavasta. Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry tekivät poikkeamispäätöksestä valituksen kesällä 2020. Valitus koski Kansallisteatterin niin kutsuttua väliosaa eli alun perin 1930-luvulla rakennettua osaa.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Kansallisteatterin peruskorjausta koskevan valituksen. Oikeuden päätös on valituskelpoinen; muutosta saa hakea vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjausta on valitusprosessin aikana edistetty Pienen näyttämön alueella lainvoimaisten rakennuslupien puitteissa.