Siirry pääsisältöön

Teatterikuraattori
Pirjo Virtanen

010 733 1256 /
050 374 2296

teatterikasvatus@kansallisteatteri.fi

Mikä on Taidetestaajat-hanke?

Taidetestaajat on vienyt jo neljän lukuvuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset taidevierailuille. Noin 180 000 nuorta sai mahdollisuuden vierailla kahdessa kulttuurikohteessa lähialueellaan ja pääkaupunkiseudulla lukuvuosina 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjosivat koululaisille ja heidän opettajilleen matkat ja pääsyliput vierailuihin esim. oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn. Taidetestaajat-hanke toteutettiin lukuvuonna 2020–2021 ja toteutetaan myös jatkossa 2021-2022 yhden taidelaitosvierailun mallilla Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Tavoitteena on saada nuoret kokemaan taidetta – myös sellaista, johon moni ei muuten saisi kosketusta. Taidevierailuihin sisältyy taidekokemusta syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä. Oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Jälkityöskentely puolestaan auttaa nuoria käsittelemään vierailulla heränneitä kysymyksiä. Heitä varten luodulla selainpohjaisella sovelluksella nuoret arvioivat taide-elämyksensä.

Taidetestaajat-hanke tuo nuorten äänen kuuluville ja päästää aikuiset kurkistamaan nuorten maailmaan. Kun taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorelta yleisöltä suoraa palautetta, ne voivat lisätä ja kehittää nuorille suunnattua tarjontaansa. Parhaimmillaan koulujen ja taidelaitosten välille syntyy pysyvää yhteistyötä.

Taidetestaajat Kansallisteatterissa

Kansallisteatteri on ollut yksi hankkeeseen valituista taidelaitoksista; 2017-2018 kahdeksasluokkalaiset katsoivat Moliéren komedian Luulosairas, 2018-2019 vuorossa oli Shakespearen klassikosta tuore tulkinta Julia & Romeo ja lukuvuonna 2019-2020 Yuval Noah Hararin tietokirjasta innoituksen saanut Sapiens – tarina tarinoita kertovasta ihmislajista. Lukuvuonna 2020-2021 Uudenmaan kahdeksasluokkalaisten oli tarkoitus valloittaa Vallilan Kansallisteatteri ja katsoa Saituri-komedia. Koronavirustilanteen vuoksi Taidetestaajien vierailuja ei pystytty järjestämään. Lukuvuonna 2021-2022 Kansallisteatteri tarjoaa kahdeksasluokkalaisille jälleen teatterin lumoa.

Saituriin pääset tutustumaan Vimeon videolla, jossa ohjaaja Vesa Vierikko kertoo esityksestä.

Taidetestaajat-taidevierailujen järjestämisestä koronapandemian keskellä lukuvuonna 2021–22

Jo 1,5 vuotta jatkunut koronapandemia on aiheuttanut toiminnalle paljon haasteita. Maaliskuussa 2020 keskeytimme kauden kokonaan 2,5 kuukaudeksi. Syksyllä 2020 päätimme jatkaa toimintaa ja pyrkiä järjestämään niin paljon vierailuja kuin mahdollista huomioiden koulujen osallistumishalun, viranomaismääräykset sekä taidelaitosten joustokyvyn. Onnistuneita vierailuja järjestettiin lopulta yhteensä 18 005, eli 27 % suunnitelluista. Näistä valtaosa toteutettiin syyslukukaudella 2020. Suurin osa vierailuista siis peruuntui.

Koronapandemian vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on keskusteltu paljon. Lasten ja nuorten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen ja sen aiheuttamiin esteettisiin ja tunnevaltaisiin kokemuksiin on tärkeä ja kiistaton, mutta turhia terveysriskejä ei kuitenkaan ole syytä ottaa.

Tavoitteenamme on, että Taidetestaajat-toimintaa ei tarvitse keskeyttää koko maassa, vaan arvioimme tilannetta kolmiportaisen mallin mukaan. Taidelaitosvierailujen toteutuminen linjataan seuraavasti syyslomiin 2021 saakka:

Perustasolla olevat alueet

● Taidetestaajat-vierailuja pyritään jatkamaan perustasolla olevilla alueilla noudattaen viranomaismääräyksiä sekä suosituksia koskien koulujen työskentelyä tai taidelaitosten toimintaa (yleisötilaisuuksia).

Kiihtymisvaiheessa olevat alueet

● Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla voi järjestää vain tilaisuuksia, joihin osallistuu yksi opetusryhmä (eli luokka) kerrallaan, kuitenkin noudattaen viranomaismääräyksiä.

Leviämisvaiheessa olevat alueet

● Leviämisvaiheessa olevilla alueilla toimintaa ei järjestetä. Tilaisuudet siirretään myöhempään ajankohtaan tai mikäli tämä ei ole mahdollista, perutaan kokonaan.

Sekä taidelaitosten että koulujen henkilökunnalta saadun palautteen perusteella selkeät linjaukset ja ajalliset määritykset ovat tärkeitä, jotta muutoksiin ennätetään reagoida ja näin varmistaa vierailujen mahdollinen toteutuminen edes joskus myöhemmin.

Lisätietoja hankkeesta allaolevista linkeistä: 

www.taidetestaajat.fi

www.konsttestarna.fi

www.lastenkulttuuri.fi