Yhteystiedot

Sanna Breilin
tuottaja

esitysten tilaukset
p. 0503731925

Jussi Lehtonen
taiteellinen suunnittelija

etunimi.sukunimi@kansallisteatteri.fi

Marraskuussa 2010 perustetun Kiertuenäyttämön tavoite on edistää terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa taiteen keinoin. Viemme esityksiä paikkoihin, joista ihmiset eivät muuten pääse live-taiteen pariin. Esiinnymme keskellä laitosten arkea – itse asiassa ihmisten kodeissa. Kiertuenäyttämön esitykset ovat tilattavissa erilaisiin sosiaalityön ja terveydenhuollon yksiköihin, vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin.

Kiertuenäyttämön projekteissa esitykset syntyvät vuorovaikutuksessa eri tavoin marginalisoitujen ihmisryhmien kanssa. Teemme yhteisöllisesti suuntautunutta dokumenttiteatteria. Työskentelytapaamme kuuluvat tutkiva kenttätyö, jalkautuminen eri laitoksiin, läheinen yleisökontakti ja yksiköiden asukkaille järjestetty työpajatoiminta. Niiden kautta saadaan tietoa käsittelyn kohteina olevista aiheista ja yhteisöistä, joille esityksiä tarjotaan. Yksi Kiertuenäyttämön tavoitteista on tuoda marginaaliin jäävien ihmisryhmien ääni kuuluviin ja osallistua taiteen kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näin taidelaitoksen yhteys yhteiskuntaan tulee vahvemmaksi ja laaja-alaisemmaksi.

Vuosina 2011-2012 kenttätyön ja kiertuetoiminnan kohteena olivat vastaanottokeskuksissa elävät turvapaikanhakijat (Vastaanotto-projekti), Neuvostoliitto-projektissa (2012-2014) sukelsimme suomalaisten ikäihmisten Neuvostoliittoon liittyviin muistoihin ja mielikuviin, Helmi-projekti (2013-2014) suuntautui puolestaan päihdeyksiköihin. Vuonna 2014 työskentelimme yksinäisyyttä kokevien kanssa (Yksinäisyys-projekti) sekä aloitimme monivuotisen Vankila-projektin. Vuoden 2015 suurpanostus oli vankilasta vapautuvien henkilöiden kanssa toteutettu dokumentaarinen teatteriprojekti (Vapauden kauhu). Vuosina 2016-2018 Kiertuenäyttämö on työskennellyt yhdessä Suomeen pakolaisina tulleiden esiintyjien kautta (Toinen koti -projekti). Vuonna 2018 Rikos ja rangaistus -projektissa teatteritaidetta vietiin lastensuojelun piirissä oleville nuorille (Rikos ja rangaistus).

Kiertuenäyttämön ainutlaatuinen työtapa tarjoaa taiteentekijöille luovan ja vapauttavan mahdollisuuden ammattitaitonsa kokeilemiseen olosuhteissa, jotka olennaisesti poikkeavat totutusta. Tarkoituksena on myös kyseenalaistaa perinteinen teatterin tekemisen hierarkia; koko työryhmä jalkautuu kenttätöihin ja antaa panoksensa monivaiheiseen taiteelliseen prosessiin.
Parhaimmillaan projektit ja esitysvierailut voivat rakentaa siltoja eri ihmisryhmien välille sekä suoda mahdollisuuden tasa-arvoiseen kohtaamiseen.

Kansallisteatteri subventoi hoitolaitoksiin ja vankiloihin suuntautuvaa esitystoimintaa siten, etteivät esitysten hinnat käy tilaajille kohtuuttoman kalliiksi. Perimme esityksistä aina myös tilausmaksun, jonka suuruus vaihtelee esityskohtaisesti. Projektien toteutukseen ja rahoitukseen etsimme yhteistyökumppaneita terveydenhuollon ja sosiaalityön toimijoista. Hoitolaitoksissa ja vankiloissa elävien ihmisten kulttuuritarpeista huolehtiminen on sekä taide- että sosiaalityön instituutioiden vastuulla.

Vuonna 2018 Kiertuenäyttämö järjesti yhteensä 78 esitystä sekä 32 työpajakertaa. Esityksistä 43 järjestettiin Helsingissä, 35 muualla Suomessa, työpajoista 4 Helsingissä, 16 muualla Suomessa ja 12 Turkissa. Kiertuenäyttämön toiminnassa oli mukana 30 freelance-taiteilijaa.

Kirjallisuutta