Siirry pääsisältöön

Vuonna 2018 käynnistynyt ja hedelmälliseksi osoittautunut yhteistyö Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön, Valtion koulukotien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) välillä saa jatkoa keväällä 2020, kun uusi teatterityöpajajakso käynnistyy Sippolan koulukodissa.

Vaihe 1: Rikos ja rangaistus

Vuorelan koulukodeissa toteutettiin kevään 2018 aikana Rikos ja Rangaistus-teatterihanke. Kokonaisuuteen kuului Johanna Freundlichin ohjaama Rikos ja rangaistus -esitys kiertueineen, sekä koulukodissa toteutettu kolmen kuukauden mittainen työpajakokonaisuus nuorille. Lisäksi THL toteutti työpajajaksoon liittyvän tutkimusosuuden, jossa selvitettiin työpajajakson vaikutuksia siihen osallistuville nuorille. Teatterityöpajoissa työstettiin Fjodor Dostojevskin klassikkoteoksesta poimittuja teemoja draamaharjoitusten avulla, ja löydettiin paljon yhtymäkohtia nykynuorten elämään.

Vaihe 2: Eedenist itään

Keväällä 2020 Sippolan koulukodissa käynnistyy uusi teatterityöpaja-kurssi, jossa jatketaan samojen vetäjien – ohjaaja Johanna Freundlich ja näyttelijä Elina Reinikka – ohjauksessa. Tällä kertaa työskentelyn pohjana käytetään John Steinbeckin väkevää klassikkoteosta Eedenistä itään. Työpajoilla tutustutaan tarinan päähenkilöihin ja kirjan teemoihin mm. sisarussuhteista, taisteluun vanhempien huomiosta, rakkauden kaipuuseen sekä ihmisen julmuuteen ja hellyyteen liittyviin teemoihin. Lisäksi teatterityöpajoilla nuoret tutustuvat teatterin eri osa-alueisiin kuten tekstiin, ohjaukseen, näyttelijäntyöhön, lavastukseen, puvustukseen, rekvisiitan käyttöön, äänisuunnitteluun ja valosuunnitteluun.

Teatterityöpajoilla on positiivisia vaikutuksia sekä nuoriin että henkilökuntaan

Kurssilla pyritään löytämään teatterillisia keinoja itseilmaisun ja tunneilmaisun kehittämiseen. Klassikkotekstin ajattomuus antaa nuorille turvallisen mahdollisuuden peilata omia tuntojaan, ja mahdollistaa yksilöllisen määrän esilletuloa kunkin omista toiveista ja lähtökohdista ammentaen. Kokonaisuuteen kuuluu myös vierailu Kansallisteatterissa, sillä kaikille nuorille halutaan tarjota mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria omista lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta. Vierailut ovat herättäneet nuorissa innostusta ja ihastusta.

Hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa on tarkasteltu teatterityöpajoihin osallistumisen vaikutuksia koulukotiin sijoitettujen nuorten hyvinvointiin ja erityisesti tunteiden käsittelyyn. Tulokset ovat olleet erittäin positiivisia, ja niitä on esitelty useissa kansainvälisissä tiedekongresseissa. Seuraavaksi tutkimuksessa paneudutaan mukana olevien työntekijöiden kokemuksiin ja siihen mitä ammatillisen kasvun mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia teatterityöskentely työntekijöissä virittää.

Valtion koulukodeissa draamatyöpajat ja esityskiertue on otettu innostuneesti vastaan: työpajatyöskentelyn muiden positiivisten vaikutusten lisäksi se tuo arkeen kaivattua vaihtelua ja yhdessä tekemisen iloa.

Lisätietoja hankkeesta:
www.valtionkoulukodit.fi
https://kansallisteatteri.fi/kiertuenayttamo/