Siirry pääsisältöön
Yleisökontaktikurssi

Taideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai päihdeyksikössä.

Suomessa on viime vuosina havahduttu tarpeeseen saada terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä vankiloissa asuvat henkilöt mukaan taidetoimintaan. Yksi keino tähän on Taideyliopiston yleisökontaktikurssi: taideopiskelijat valmistavat esityksiä, joita viedään laitoksiin.

Uusin yleisökontaktikurssi aloitettiin viime syksynä, jolloin opiskelijat ensin jalkautuivat hoitolaitoksiin ja vankiloihin pitämään työpajoja ja kohtaamaan niissä asuvia ihmisiä. Kurssilla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman tasa-arvoisia kohtaamisia taideopiskelijoiden ja laitoksissa asuvien henkilöiden välille.

”Tarkoituksena on lisätä korkeatasoisen taiteen tarjontaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä vankiloissa ja samalla kehittää tulevien teatterintekijöiden ja muusikoiden valmiuksia oman ammattitaitonsa viemiseen suljettuihin laitoksiin”, kertoo kurssin vetäjä, näyttelijä ja tutkija Jussi Lehtonen.

Kurssilla valmistettiin muusikon ja näyttelijän yhteisiä esityksiä. Esitysten käsikirjoitukset syntyivät työpajojen pohjalta dramaturgin, muusikon ja näyttelijän yhteistyönä.

Taiteiden mahdollisuudet osana yksiköiden arkea

Yleisökontaktikurssi on aiemmin järjestetty vain Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijoille. Nyt mukaan otettiin myös Sibelius-Akatemiasta muusikoita. Kurssilla syvennytään näyttelijän ja muusikon yleisökontaktin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Ideana on irrottautua sekä teatteri- että konserttitapahtuman konventioista ja rakentaa hoitolaitosten olohuoneisiin omalakisia puheen ja musiikin duettoja.

”Näyttelijän ja muusikon yhteisen esityksen yleisösuhteen tarkasteleminen hoitolaitoskontekstissa tuo uutta tietoa eri taiteenlajien mahdollisuuksista osana yksiköiden arkea. Kohtaamiset saattavat myös rohkaista tulevia teatterin ja musiikin tekijöitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteensa kautta”, Lehtonen sanoo.

Yleisökontaktikurssin kehittämisprojekti toteutetaan taiteellisena toimintatutkimuksena osana Suomen Akatemian strategisen neuvoston rahoittamaa ArtsEqual-hanketta. Kehittämisprojektista vastaavat näyttelijä ja tutkija Anu Koskinen ja Jussi Lehtonen, joka edustaa hankkeessa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporea. Koskinen ja Lehtonen toimivat yleisökontaktikurssilla myös näyttelijäntyön opettajina. Tutkimuksessa on mukana lisäksi pianisti ja tutkija Anu Vehviläinen.

Yleisökontaktikurssi on ollut ensimmäistä kertaa Teatterikorkeakoulun opetusohjelmassa vuonna 2010 ja se on järjestetty yhteensä kolme kertaa noin joka toisena lukuvuonna.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kanssa.

Haastateltava:
Jussi Lehtonen, p. 050 441 7611, jussi.lehtonen@kansallisteatteri.fi

Julkiset esitykset Teatterikorkeakoululla:

Teatterikorkeakoululla järjestetään julkisia ennakoita esityksistä otsikolla ”Äänet talossa”. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä: https://www.facebook.com/events/2107638929272171/

Esityskiertue laitoksissa:

Pyrimme järjestämään medialle paikkoja myös laitoksissa pidettäviin esityksiin. Tarkemmat tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset: tuottaja Roosa Vaverka, p. 050 373 1925 / roosa.vaverka@kansallisteatteri.fi

ODOTTAMISESTA
25.2.2019 ensi-ilta, vastaanottokeskus
5.3.2019 vankila
7.3.2019 kehitysvammaisten toimintakeskus
18.3.2019 hoivakoti

TARTTUMAPINTA
15.2.2019 ensi-ilta, hoivakoti
25.2.2019 mielenterveysyksikkö
1.3.2019 kehitysvammaisten toimintakeskus
8.4.2019 D-asema

HERRA SIUNAA TÄMÄN KODIN, MUTTEI SIIVOA SITÄ
14.2.2019 ensi-ilta, vankila
27.2.2019 mielenterveysyksikkö
28.2.2019 päihdeyksikkö
13.3.2019 kehitysvammaisten toimintakeskus
9.4.2019 hoivakoti

KOPUTTELUA
28.2.2019 ensi-ilta, nuorisokoti
1.3.2019 hoivakoti
4.3.2019 päihdeyksikkö
5.3.2019 vankila
7.3.2019 mielenterveysyksikkö

ADDICTIONARY
15.2.2019 ensi-ilta, päihdeyksikkö
28.3.2019 perhekuntoutuskeskus
3.4.2019 kehitysvammaisten toimintakeskus