Kansallisteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmistumassa

Kansallisteatterin peruskorjauksen mittava hankesuunnitelma on loppusuoralla, mutta toteutusvaiheen rahoitus puuttuu.

Suomen Kansallisteatteri täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Teatterin pitkää historiaa kunnioittava Pienen näyttämön ja rakennuksen väliosan peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa, joka on määrä saattaa päätökseen kevään 2019 aikana. Suunnitelman tarkoituksena on kunnostaa Kansallisteatteri tavalla, joka paitsi mahdollistaa täysin uudet teatterintekemisen muodot, myös kunnioittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän arvokohteen arkkitehtuuria. Tavoitteena on rakentaa uutta ajattelua edustava tulevaisuuden teatteri, joka palvelee entistä paremmin kaupunkilaisia, katsojia ja taiteentekijöitä. Uudistettu rakennus tulee elävöittämään keskustan katukuvaa ja Kaisaniemen puistoa.

Toteutusvaiheen rahoitus puuttuu vielä. Kansallisteatterin vuonna 1902 avattu vanha puoli kunnostettiin 2000-luvun alussa. Teatterin uusi puoli, Pienen näyttämön ja Willensaunan sekä Suuren ja Pienen näyttämön väliosan käsittävät, 1930−1950 -luvuilla valmistuneet osat piti kunnostaa pian tämän jälkeen, mutta hanke ei tällöin toteutunut. Peruskorjausta tarvitseva uusi puoli väliosineen käsittää yli puolet teatterin pinta-alasta. Nämä tilat vaativat välitöntä peruskorjausta. Teatterin uusi puoli ei ole enää toiminnaltaan asiakasystävällinen eikä työskentely-ympäristönä turvallinen. Lisäksi erityisesti rakennuksen talotekniset järjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja vaativat pikaista uusimista.

Hallituksen kehysriihessä Kansallisteatterille on myönnetty määräraha hankesuunnitteluun ja kuntotutkimuksiin vuosille 2018‒2019. Kansallisteatteri on käynnistänyt tarkempien korjaus- ja tilankäyttötarpeiden selvitys- ja suunnittelutyön, joihin pohjautuva hankesuunnitteluraportti valmistuu keväällä 2019. Kansallisteatteri pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että peruskorjaus kustannusarvioineen saadaan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Tällöin saneeraustyö voitaisiin aloittaa vuonna 2020. Peruskorjauksen aikana teatteri on määrä pysyä Suuren näyttämön ja Omapohjan osalta käytössä. Korjaustöiden vuoksi suljetut näyttämöt jatkavat toimintaansa väistötiloissa.

Hankesuunnitelman ytimessä on kestävä rakentaminen. Suunnittelutyötä ohjaavat kansallisen ympäristöjärjestelmän periaatteet. Uusien toiminnallisten visioiden rinnalla huomioidaan rakennussuojelutavoitteet erityisesti Kaija ja Heikki Sirenin vuonna 1954 suunnitteleman Pienen näyttämön osalla. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa.

”Tavoitteenamme on suunnitella ja rahoituksen mahdollistuttua rakentaa entistä käyttökelpoisempi, kiinnostavampi ja käytettävyydeltään monipuolisempi teatteri, jonka on tarkoitus palvella myös tulevia sukupolvia”, Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho visioi. ”Suunnitelmassa on täysin uusia näyttämöitä tekniikoineen, avoimia yleisötiloja sekä muiden muassa Kaisaniemen puiston puolelle avautuva viihtyisä kahvilatila. Uudenlainen tila-ajattelu mahdollistaa taiteen tekemisen yli genrerajojen sekä entistä tiiviimmän yhteistyön vapaan kentän ryhmien ja vierailijoiden kanssa. Tavoitteena on saada teatteri toimimaan ympärivuotisesti, ottaa käyttöön kaikki uuden ajan rakentamisen mahdollisuudet ja luoda siten kaupunkilaisille entistä monipuolisempia elämyksiä”, Myllyaho kuvailee.

Hanke on usean osapuolen yhteisponnistus. Projektinjohdosta- ja rakennuttamisesta huolehtii A-Insinöörit, pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, rakennesuunnittelusta Vahanen Suunnittelupalvelut Oy, perustusten saneerauksesta ja geoteknisestä suunnittelusta Sipti Oy, LVIA- ja SPR-suunnittelusta Granlund Oy, sähkö-, tele-, turvallisuussuunnittelusta Yhtyneet Insinöörit Oy.

Lisätietoja
peruskorjaus@kansallisteatteri.fi.